Novi raspored vježbi i kolokvija kod ass. Belkise Dolić

VJEŽBE:

Lingvostilistika (BJK), 20.1.2014. godine u 11.00h;

Bosanski jezik 1 (EJK), 20.1.2014. godine u 13.00h.

 

KOLOKVIJ:

Fonetika i fonologija (BJK), 21.1.2014. godine u 10.00h;

Bosanski jezik 1 (RN), 21.1.2014. godine u 12.00h.