Novi raspored usmenih ispita i upisa ocjena kod prof. dr. Remzije Hadžiefendić-Parić

Petak, 13.2.
12.00h – Bosanski jezik III (RN)

Subota, 14.2.
13.00h – Sintaksa (BJK), Bosanski jezik II (RN, PO)