Novi raspored predavanja kod prof. Remzije Hadžiefendić-Parić

Petak, 17. januar 2014.

Sintaksa: 11. 00 – 14. 30h

Sintaksa: 15. 00 – 16. 30h

Subota, 18. januar 2014.

Sintaksa: 9. 00 – 12. 30h

Sintaksa: 13. 00 – 15. 30h

Bosanski jezik III: 15. 45 – 16. 30h