Novi raspored pismenih ispita (jezik)

Ponedjeljak, 1. 7. 2013. godine:

– Historija bosanskoga književnog jezika, Historija bosanskoga standardnog jezika i Morfologija u 15. 00h,

– Norma i kultura jezika, Staroslavenski jezik i Uporedna gramatika slavenskih jezika u 16. 00h.