Novi ciklus pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa

dppoNa osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću i člana 6. Pravilnika o dopunsko pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičkom obrazovanju lica koja nisu završila nastavničke fakultete, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 10. redovnoj sjednici u akademskoj 2012/2013. godini održanoj dana 12.septembra 2013. godine, donosi

ODLUKU

o organiziranju i provođenju edukacije i polaganja ispita iz

dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodčkog programa

za osposobljavanje rada u školi

I

Za lica koja nisu završila nastavničke fakultete, a žele zasnovati radni odnos u školi, organizira se edukacija i polaganje ispita iz dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa za osposobljavanje rada u školi (zimski semestar – septembar/oktobar 2013.godine).

Prijem dokumentacije će se vršiti od 20.9. – 20.10.2013. godine.

II

Pravo na sticanje Uvjerenja o položenoj razlici pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti imaju osobe: sa završenom visokom stručnom spremom, sa završenom višom stručnom spremom i lica sa završenim petim stepenom stručne spreme.

Osobe sa završenom visokom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja nastave iz predmeta svoje struke u srednjoj školi.

Osobe sa  završenom višom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo na izvođenje praktične nastave u srednjoj školi iz predmeta svoje struke.

Osobe sa završenim petim stepenom stručne spreme, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja prakse za učenike srednje škole.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja