Novi ciklus dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da prijave za novi ciklus programa dopunskog Pedagoško-pishološkog i Didaktičko-metodičkog obrazovanja mogu podnijeti u prostorijama dekanata Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću u periodu od 06.03.2018. do 26.03.2018. svakog radnog dana u periodu od 09:00h do 14:00h.