Naučno-istraživački simpozij Historija sadašnjosti: socijalizam i kapitalizam na primjeru Bihaća

Historija Sadašnjosti LogoPoziv za učešće u naučno-istraživačkom simpoziju Historija sadašnjosti: socijalizam i kapitalizam na primjeru Bihaća

3. i 04. juli 2015. godine

Gradska  galerija Bihać

Internet stranica sipmozija: http://www.historijasadasnjosti.net/

Intervju povodom simpozija Irfan Hošić: https://www.youtube.com/watch?v=qFD_rgh5DZY&feature=youtu.be

 

Naučno-istraživački simpozij Historija sadašnjosti: socijalizam i kapitalizam na primjeru Bihaća okuplja deset naučnika – antropologa, sociologa, filozofa, medijskih teoretičara i historičara umjetnosti – koji se bave savremenim naučno-istraživačkim radom sa fokusom na Bihać. Premda žive i rade u različitim sredinama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Hrvatska, BiH) većina njih porijeklom je iz Bihaća i svoja recentna istraživanja usmjeravaju na različite pojave unutar bihaćkog društveno-političkog, ekonomskog i kulturnog konteksta.

Sve detalje o simpoziju, predavačima i detaljnu agendu događaja možete pronaći u sljedećem dokumentu:

Historija Sadašnjosti Program