Nadoknada vježbi iz Grafolingvistike

Nadoknada vježbi iz Grafolingvistike bit će održana u  srijedu, 16. 4. u 16. 00 sati.