Nadoknada predavanja – seminar s lektorom

Obavještavaju se studenti Engleskog jezika i književnosti da će redovna predavanja biti održana u četvrtak po ustaljenom rasporedu, ali da će također biti održana nadoknada u petak i u subotu, i to po sljedećem rasporedu:

PETAK, 05.12.2014.:

III godina – 14:00 – 15:30h
IV godina 15:45h – 19:00h

SUBOTA, 06.12.2014.:

I godina – 08:45 – 13:35h
II godina – 13:45 – 15:15h

Ukoliko dođe do promjene u rasporedu održavanja nadoknade, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.