Nadoknada – Grafolingvistika i Norma i kultura jezika

Nadoknada iz Grafolingvistike će biti održana u utorak 27. 10. 2015. u 13h, a nadoknada iz Norme i kulture jezika u petak 23. 10. 2015. u 12h!