Muzička kultura i sviranje – rezultati

 MUZIČKA KULTURA I SVIRANJE (Pismeni ispit od 13. 09. 2014.)

Položili su:

1.Balić Dženana,  PO (6)

2. Durić Almina, RN (6)

3. Vukalić Merima, PO (6)

4. Pajazetović Ena, PO (7)

5. Mizić Adna, RN (8)

Predmetni nastavnik: prof. dr. Refik Hodžić