Mevlana program razmjene za akademsku 2015/2016. godinu

13_12_28_22Ovim putem Vas obavještavamo da je objavljen Poziv za prijavu za učešće u Mevlana programu razmjene za akademsku 2015/2016. godinu, a sama prijava zainteresiranih kandidata vršiće se u periodu od 20.04. do 27.04. ove godine.

Molimo zaniteresirane kandidate da posjetite internetske stranice partnerskih univerziteta u R. Turskoj, te da se putem istih informišu o uslovima i rokovima za prijavu za razmjenu. Prijava na Program razmjene vršiće se u zavisnosti od uslova Poziva, online aplikacijom, odnosno slanjem putem Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću.

Podsjećamo Vas da Univerzitet u Bihaću ima potpisane sporazume sa sljedećim univerzitetima o razmjeni studenata i akademskog osoblja: Dumlupinar Universitesi, Sinop Universitesi, Trakya Universitesi, Ondokuz Mayis Universitesi, Sakarya Universitesi, Duzce Universitesi, Akdeniz Universitesi, Balikesir Universitesi, Amasya Universitesi i Çankiri Karatekin University.

Svi zainteresirani kandidati mogu se javiti putem br. tel: 037/222-022 ili putem maila nermina.badic@unbi.ba, rektorat@unbi.ba.