Metodologija – rezultati 2. kolokvija

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju mogu se pogledati na sljedećem linku: REZULTATI  16.6.

Potpune tablice sa predispitnim bodovima se mogu pogeldati na oglasnoj ploči zajedničkih predmeta.

Prijave za polaganje popravnog kolokvija (za detalje o pravu na polaganje popravnog kolokvija pogledati silabus): utorak, 17.6.2014. u 13:00 sati.