Međunarodni ljetni program – univie: summer school

logoUSSAustrijska ambasada u Sarajevu nam je proslijedila obavijest o međunarodnom ljetnom programu univie:summer school for International and European Studies u organizaciji Visoke ljetne škole Univerziteta u Beču koji se održava u periodu od 18. jula do 15. augusta 2015. godine. Program je namijenjen studentima i akademicima iz cijelog svijeta.

Četvorosedmični program nudi kvalitetne tečajeve Europskih studija i tečaj Austrian Arbitrarian Academy u prijepodnevnim , te tečaj njemačkog jezika u poslijepodnevnim satima. Tečajevi Europskih studija se održavaju na engleskom jeziku i bave  se  političkim  privrednim, pravnim, povijesnim i kulturnim apektima razvoja Europske unije. Austrian Arbitrarian Academy se bavi temom međunarodnog rješavanja sporova putem arbitraže.

Ponuda tečaja Summer School je na osnovu svog međunarodnog i interdisciplinarnog karaktera zanimljiva studentima svih studijskih smjerova; ali posebno onim studentima čiji studij je koncentriran na Europi ili jedan od sljedećih studijskih smjerova: Europske studije, Političke nauke, Pravo (Međunarodno pravo, Europsko pravo), Ekonomija, Povijest, Kulturne studije, Međunarodni odnosi , Interdiscipliname studije i Njemački jezik.

Dodatne informacije o Visokoj  ljetnoj školi i programu  Summer School2015 možete preuzeti

sa web stranice: http://shs.univie.ac.at.

Eventualna pitanja u vezi sa ponuđenim programom se direktnim putem mogu uputiti Visokoj ljetnoj školi. Rok za prijavu je 30.april 2015. godine.