Međunarodna konferencija o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju

ICQHMeđunarodna konferencija o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju će se održati 11-13. decembra 2013. godine na Sakarya Univerzitetu u Turskoj. Cilj konferencije je upoznavanje sa najnovijim trendovima vezanim za kvalitet visokog obrazovanja. Krajnji rok za prijave sažetaka je 1. decembar 2013. godine, a sve detalje možete pronaći na internet stranici www.icqh.net