MATEMATIKA II

 

MATEMATIKA II
rezultati drugog kolokvija rađenog 31. 5. 2013.
RB PREZIME I IME BROJ BODOVA
Bodovi na kolokviju % BODOVI
40 100,00 20
1. Keranović Albina 35 87,50 17
2. Kurtagić Alvira 35 87,50 17
3. Bajrić Lea 30 75,00 15
4. Materić Jelena 28 70,00 14
5. Mehmedović Ermina 28 70,00 14
6. Osmančević Arijana 28 70,00 14
7. Delić Sara 27,5 68,75 13
8. Hadžalić Jasmina 27 67,50 13
9. Al-Imari Layla 24 60,00 12
10. Sipić Asmira 18 45,00 0
11. Begić Amra 13,5 33,75 0
12. Draganović Jasminka 13 32,50 0
13. Velić Fatima 10 25,00 0
14. Šišić Samra 10 25,00 0
15. Pajić Dženisa 9 22,50 0
16. Mujakić Hasnija 7 17,50 0
17. Ćatić Indira 6 15,00 0
18. Ikanović Irma 0 0,00 0