Matematika I i II

Matematika I i II

Rezultati popravnih i integralnih kolokvija rađenih 10.6.2013.

 

Matematika I

Položili su:

  1. Hadžalić Jasmina 31/50 (24/40) – IK
  2. Duranović Sebina 31/50 (24/40) – IK

Matematika II

Položili su:

  1. Mehmedović Armina 21/30 (14/20) – PK1
  2. Mujetić Mersija 20/30 (13/20) – PK1
  3. Al- Imari Layla 18/30 (12/20) -PK1

Ostali studenti nisu zadovoljili kriterij za prolaz!