Ljetna škola Univerziteta u Pečuhu

IcwipUnverzitet u Pečuhu (Pécs) organizuje ljetnu školu u periodu od 28. juna do 7. jula 2013. godine. Ljetna škola pod nazivom “Internacionalna sedmica kulture u Pečuhu” je desetodnevni događaj koji uključuje niz radionica, konferencija i foruma, nakon čega će svi aktivni učesnici ostvariti 7 ECTS bodova.

Sve tealje možete pronaći na internet stranici www.icwip.hu.

Krajnji rok za prijave je 17. juni 2013. godine.