Leksikologija – usmeni ispit

Usmeni dio ispita/upis ocjena iz Leksikologije bit će održan u subotu, 8.3.2014.  u 8.45 sati.