Leksikologija – rezultati

Rezultati pismenog dijela ispita iz Leksikologije:

 

1. Merima Ćoralić – 7

2. Aida Merdanović – 7

3. Zerina Kovačević – 6

4. Merdijana Ibričić – 5

5. Sanela Samardžić – 5

 

Termin usmenog ispita (upisa ocjena) bit će naknadno objavljen.