Leksikologija – rezultati (januarski rok)

JANUARSKI ROK

Ak. 2013/2014.

REZULTATI IZ LEKSIKOLOGIJE

ZAVRŠNI ISPIT

Ime i prezime

ZI – % osvojenih bodova

Konačna ocjena
1.

Majda Karajić

86% 7 (D)
2.

Dževdana Jušić

80% 7 (D)
3.

Erna Pehadžić

80% 8 (C)
4. Asmira Brkić 76% 8 (C)
5. Aldijana Mušić 75% 6(E)*
6. Samra Veladžić 71% 7 (D)
7. Elvira Hošić 73% 6 (E)
8. Selma Kurtović 67% 6 (E)
9. Mirela Salkić 65% 7 (D)
10. Mahmić Ferida 61% 6  (E)
11. Emina Račić 60% 6 (E)
12. Zehra Mustedanagić 60% 6 (E)
13. Cineyt Yüce 60% 6 (E)*
14. Erdi Kahraman 60% 6 (E)*
15. Jasna Eskić 57% 5 (F)
16. Sanela Samardžić 53% 5 (F)
17. Elvira Redžić 44% 5 (F)
18. Azra Fazlić 42% 5 (F)
19. Jasmina Jukić 40% 5 (F)
20. Azema Smailović 38% 5 (F)
21. Someja Lulić 38% 5 (F)
22. Fatima Kozlica 36% 5 (F)
23. Edina Bećirspahić 32% 5 (F)

 

 

INTEGRALNI KOLOKVIJ

Ime i prezime

IK – % osvojenih bodova

ECTS
1.

Tamara Dostić

55%

0
2.

Edina Fajković

53%

0
3.

Lejla Beganović

42%

0
4.

Anel Muharemović

23%

0
5.

Šejla Golubović

23%

0
6.

Dijana Didović

7%

0

7. Selma Delić – 65% – 22 (ECTS).

 

 

 

 

Upis ocjena – 10.2.2014. godine u 11.00 sati.