Leksikologija – rezultati

Leksikologija

Rezultati (februarski  ispitni rok)

 1. Arnela Kržalić – 6;
 2. Emina Fajić – 8;
 3. Elida Ramić – 6;
 4. Emina Toromanović – 6;
 5. Selmina Badić – 6;
 6. Elvira Redžić – 7;
 7. Sanela Samardžić – 6;
 8. Selma Delić – 6;
 9. Edina Bećirspahić – 6;
 10. Fatima Kozlica – 6;
 11. Azra Fazlić – 6;
 12. Someja Lulić – 6;
 13. Jasenka Eskić – obavezan usmeni;
 14. Asmira Beganović – 5;
 15. Aida Kurtović – 5.

O datumu usmenog ispita i upisu ocjena bit će naknadno postavljena obavijest.