Leksikologija – rezultati

LEKSIKOLOGIJA                        

REZULTATI 2. KOLOKVIJA

  Ime i prezime

Osvojeni bodovi (%)

ECTS bodovi

1. Asmira Brkić

88%

17

2. Erna Pehadžić

83%

16

3. Ferida Mahmić

79%

15

4. Samra Veladžić

79%

15

5. Zehra Mustedanagić

77%

15

6. Majda Karajić

75%

15

7. Mirela Salkić

66%

13

8. Elvira Redžić

66%

13

9. Azema Smailović

65%

13

10. Selma Kurtović

62%

12

11. Elvira Hošić

60%

12

12. Someja Lulić

60%

12

13. Emina Račić

60%*

12

14. Dževdana Jušić

52%

0

15. Edina Bećirspahić

50%

0

16. Emina Toromanović

43%

0

17. Elida Ramić

43%

0

18. Tamara Dostić

41%

0

19. Edvina Hrkić

41%

0

20. Edina Fajković

41%

0

21. Lejla Beganović

37%

0

22. Aldijana Musić

35%

0

23. Asmira Beganović

35%

0

24. Azra Fazlić

33%

0

25. Aida Kurtović

33%

0

26. Šejla Golubović

31%

0

27. Selma Delić

29%

0

28. Selmina Badić

29%

0

29. Anel Muharemović

27%

0

30. Arnela Kržalić

27%

0

31. Jasenka Eskić

16%

0

 

Popravni kolokvij – 24.01.2014. u 17.00 sati. (Učionica br.2)