Leksikologija (BJK) – rezultati

Integralni kolokvij:

Anel Muharemović – 24% (13/53)

Edina Fajković – 0% (0/53)

Tamara Dostić – 19% (10/53)

 

Šejla Golubović – 21% – 5