Leksikologija (BJK) – rezultati ispita i integralnog kolokvija

LEKSIKOLOGIJA

Završni ispit:

  1. Aida Kurtović – 7
  2. Asmira Beganović – 29%

Integralni kolokvij:

  1. Šejla Golubović – 20 bodova
  2. Edina Fajković – 49% (0 bodova)
  3. Tamara Dostić – 44%
  4. Anel Muremović – 37%

 

Termin usmenog bit će naknadno određen.