NJJK: Konsultativna predavanja iz predmeta Tekstne vrste i stil

Konsultativna predavanja iz predmeta Tekstne vrste i stil (6 sati) kod dr. sc. Zinete Lagumdžije bit će održana u subotu 06.06. 2015. godine  od 09:30h u uč. br. 3

 Dr. sc. Zineta Lagumdžija