Konsultacije kod ass. Šehić

Mole se studenti koji trebaju paraf ass. Šehić ili koji žele pogledati svoje radove, da dođu u kabinet u ponedjeljak, 16. juna, u periodu od 10:00-12:00.