KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju USK-a („Sl. glasnik USK-a“, br. 8/09), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3550/2015 od 21.5.2015. godine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu Prvog ciklusa studija na Univerzitetu  u Bihaću, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija

 

DRUGI UPISNI ROK

Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2015/2016.godinu (drugi upisni rok) traje od 3.9.2015.godine do 11.9.2015. godine.

Prijemni ispit obavit će se u utorak, 15. septembra 2015. godine prema rasporedu i satnici koju će utvrditi Fakultet, te će istu objaviti na oglasnoj ploči Fakulteta uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

OPĆE ODREDBE 

U prvu godinu studija u akademskoj 2015/2016. kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

Pravo učešća na konkursu/natječaju imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu kao i pojedinačnih kriterija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanje rezultata prijemnih ispita.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavit će na oglasnoj ploči, nakon što je verifikuje nadležni organ i to najkasnije 3 dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita.

Za prijavu na konkurs/natječaj za upis u I godinu I (prvog) ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
  • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH.
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi.
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Upis primljenih kandidata će se obaviti u septembru/rujnu tekuće godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, bit će objavljene na oglasnoj ploči Fakulteta.

Kandidati koji nisu položili prijemni ispit u prvom ispitnom roku, a koji će konkurisati na drugom upisnom roku, obavezni su samo podnijeti zahtjev za upis sa naznakom da se dokumentacija nalazi na Fakultetu. Navedeni kandidati polažu na drugom upisnom roku samo onaj dio prijemog ispita koji nisu položili na prvom upisnom roku.

Zahtjev za upis dobija se u portirnici Fakulteta, a dokumentacija se predaje radnim danima od 10-13 sati u studentsku službu Fakulteta.

Ovaj konkurs/natječaj, kao i konačni rezultati drugog upisnog roka, odnosno prijemnog ispita, objavit će se na web stranici Fakulteta.

Plan upisa studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija (drugi upisni rok)

 

 

NAZIV ODSJEKA

 

SMJER

BROJ STUDENATA

Redovni Redovni samofinan

sirajući

Vanredni Ukupno
Bosanski jezik i književnost Bosanski jezik sa književnošću i historija 21 6 10 37
Matematika-Fizika 23 5 10 38
Razredna nastava 8 10 18
Engleski jezik i književnost 10 10
Njemački jezik i književnost 15 5 10 30
Tjelesni odgoj i sport 13 2 10 25
Predškolski odgoj 8 6 10 24
UKUPNO 80 33 70 182

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

v.d. Dekana

Prof. dr. Nijaz Skender

Istovremeno se raspisuje konkurs za nastavak studija odnosno upis u treću godinu  vanrednog studija za studente koji su završili Pedagošku akademiju ili VI stepen fakulteta na svim odsjecima.