KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija (TREĆI UPISNI ROK)

 

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju USK-a („Sl. glasnik USK-a“, br. 8/09), i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta broj: 0203-1673/15 od 16.9.2015. godine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu  u Bihaću, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I  godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija

TREĆI UPISNI ROK

 

Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2015/2016.godinu (treći upisni rok) traje od 28.9.2015.godine do 5.10.2015. godine do 10,00 sati.

Prijemni ispit obavit će se u ponedjeljak, 5. oktobra 2015. godine sa početkom u 12,00 sati.

Plan upisa studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija (treći upisni rok)

 

NAZIV ODSJEKA

 

SMJER

BROJ STUDENATA
Redovni Samofinancirajući Vanredni Ukupno
Bosanski jezik i književnost Bosanski jezik sa književnošću i historija 11 6 10 27
Engleski jezik i književnost Engleski jezik i književnost 9 9
Njemački jezik i književnost Njemački jezik i književnost 6 5 9 20
Matematika – fizika Matematika-fizika 19 6 10 35
Razredna nastava 7 10 17
Predškolski odgoj 2 6 9 17
Tjelesni odgoj i sport 9 2 10 21
UKUPNO 47 32 67 146

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Dekan

Prof. dr. Nijaz Skender