Konkurs/natječaj za upis studenata u I godinu studija ak. 2013/14. god. (drugi upisni rok)

ucionicaNa osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju USK-a („Sl. glasnik USK-a“, br. 8/09, 9/10, 4/11, 6/13), i Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću za upis studenata u I godinu studija na fakultete/VS Univerziteta u Bihaću u akademsku 2013/2014. godini u Prvi ciklus studija, broj: 06-2464/2013 od 16. 05. 2013. godine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na fakultete/VS Univerziteta u Bihaću u akademsku 2013/2014. godini u Prvi ciklus studija, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje KONKURS / NATJEĈAJ za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2013/2014. godini u Prvi ciklus studija.