Konkurs/Natječaj za angažman i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u akademskoj 2014/15. godini

Konkurs_wNa osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-5799/2014 od 11.09.2014. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje ponovljeni

Konkurs/Natječaj

za angažman i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u akademskoj 2014/15. godini

Kompletan tekst ponovljenog konkursa preuzmite ovdje.