KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu I ciklusa studija za akademsku 2014/15. godinu

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09), a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-4077/2014 od 10. 06. 2014. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini u Prvi ciklus studija Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2014/2015. godini, traje od 02. 07. 2014. do 12. 07. 2014. godine od 09:00h do 14:00h.

Prijemni ispit, na fakultetima/VŠ-i Univerziteta u Bihaću na kojim se polaže, obavit će se 15. 07. 2014. godine.

Kandidati su dužni uplatiti 20KM  sa doznakom “prijava na konkurs” na broj računa 3380002210005877.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:

Konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija za akademsku 2014-2015 godinu