Konkurs za upis studenata u akademsku 2013/2014. godinu

logo-featuredNa osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09) a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06 2464/2013 od 16. 05. 2013.

Rektor Univerziteta u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoku školu Univerziteta u Bihaću u
akademskoj 2013/2014. godini u Prvi ciklus studija

Konkurs / natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2013/2014. traje od 25. 06.
2013. do 09. 07. 2013. godine.

Prijemni ispit, na fakultetima/VŠ-i Univerziteta u Bihaću na kojim se polaže, obavit će se 11. 07. 2013. godine prema rasporedu i satnici koju će utvrditi fakulteti/VŠ-a Univerziteta u Bihaću pojedinačno i oglasiti na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Tekst konkursa

[table “10” not found /]