Konkurs za izbor tri prorektora UNBI

UNBI - Grb

Na osnovu člana   30.  i 48 a stav (1)  Zakona o Univerzitetu u Bihaću („Sl.glasnik USK-a, br:16/09, 4/11, 6/13, 22/13 i 2/15) i   Odluke Privremenog Upravnog odbora, broj:01-3634/2015  od 25.05.2015. godine, privremeni Upravni odbor Univerziteta u Bihaću, raspisuje

K  O  N  K  U  R  S
za izbor Prorektora za nastavu i studentska pitanja, Prorektora za NIR i  međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu i  Prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Bihaću
na mandatni period od četiri godine

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje.