Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

pfb-unbi-3Na osnovu člana 215. Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 0203-1846/13 od 12. 09. 2013. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

KONKURS / NATJEČAJ

za angažman nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2013/14. godine (ponovljeni konkurs)

Tekst konkursa