Konkurs Sarajevske zime INFINITY-METAMORFOZA

downloadXXXI medjunarodni festival Sarajevo “Sarajevska zima 2015” je raspisao konkus na temu INFINITY-METAMORFOZA za sve oblasti umjetnosti..

 

Rok za dostavljanej aplikacija i prijedloga je od 5.-15. marta 2015.godine na email. sarajevskazima31@gmail.com ili na adresu Galerija IPC “E” – Luledžina bb od 11,00-17,00 sati sa naznakom Za konkurs Sarajevske zime.

APLIKACIJA ZA KONKURS SARAJEVSKE ZIME