KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini u Prvi ciklus studija (drugi upisni rok)

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju USK-a („Sl. glasnik USK-a“, br. 8/09), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-4077/2014 od 10.06.2014. godine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini u Prvi ciklus studija

DRUGI UPISNI ROK 

Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2014/2015.godinu (drugi upisni rok) traje od 01.09.2014.godine
do 10. 09. 2014. godine. Prijemni ispit obavit će se u petak, 12. septembra 2014. godine prema rasporedu i satnici koju će utvrditi Fakultet, te će istu objaviti na oglasnoj ploči Fakulteta uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Kkompletan tekst konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:

Konkurs – Drugi upisni rok