KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u ak. 2014/2015. godini (treći upisni rok)

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju USK-a („Sl. glasnik USK-a“, br. 8/09), i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta broj: 0203-1909/14 od 26.09.2014. godine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu  u Bihaću, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2014/2015. godini u Prvi ciklus studija

TREĆI UPISNI ROK

Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2014/2015.godinu (treći upisni rok) traje od 10.10.2014.godine do 15. 10. 2014. godine.

Prijemni ispit obavit će se u srijedu, 15. oktobra 2014. godine prema rasporedu i satnici koju će utvrditi fakultet, te će istu objaviti na oglasnoj ploči fakulteta uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje.