KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoku školu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija

UNBI - Grb

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09), a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3550/2015 od 21. 05. 2015. godine i Odlukom Vlade USK-a, broj: 03-017-512/2015 od 25.06.2015. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu studija na fakultete/Visoka škola Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus  studija

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Prijem dokumenata kandidata za prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu će se vršiti svakim radnim danom od 09:00h do 13:00h.

Kandidati su obavezni uplatiti 20KM za prijavu na konkurs, primjer uplatnice možete preuzeti na dole navedenom linku:

Uplatnica Pedagoski 2015-2016