KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I godinu Drugog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

pfb-unbi-3

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09), a uskladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-4078/2014 od 10. 06. 2014. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I godinu Drugog ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u
akademskoj 2014/2015. godini

Konkurs/natječaj za upis u I godinu II-og ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2014/2015. godini, traje od 04. 07. 2014. do 15. 09. 2014. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa studija predaju se na fakultete u periodima od 04. 07. do 18. 07 i 01. 09. do 1. 11. 2014. godine svakim radnim danom.

Kompletan tekst konkursa je dostupan na sljedećem linku:

Konkurs za upis studenata u I godinu II ciklusa studija UNBI za 2014-2015