KONKURS / NATJEČAJ za izbor/reizbor u naučno-nastavna (saradnička) zvanja

Konkurs_wUNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Broj: 0601-326/14

Datum: 17.02.2014. godine

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 194. stav 3. i 5. člana 233. stav 4. Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-845/2014 od 06.02.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor/reizbor u naučno-nastavna (saradnička) zvanja

 

 

 1. Izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje asistent/ viši asistent za naučno polje jezici i književnost grana Teorija i historija književnosti – 1 (jedan) izvršilac
 2. Izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje asistent/viši asistent za naučno polje Interdisciplinarne humanističke nauke grana Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti – 1 (jedan) izvršilac
 3. Izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje asistent /viši za asistent za  naučno polje jezici i književnost grana Komparativna književnost– 1 (jedan) izvršilac
 4. Reizbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje viši asistent za Naučnu oblast Engleski jezik – 1 (jedan) izvršilac

 

USLOVI:

Za pozicije 1, 2, 3 i 4  (viši asistent): završen stepen drugog ciklusa (magisterij) iz odgovarajuće oblasti i ostvarena najniža prosječna ocjena na postdiplomskom studiju od 8 (osam), odnosno 3,5 (tri i pol),

Za pozicije 1, 2 i 3 (asistent): završen odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova, ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija od 8 (osam) ili 3,5 (tri i pol), poznavanje jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa.

Za poziciju 4 dokaz o izboru u odgovarajuće saradničko zvanje

 

PRIJAVA:

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 1. Diploma: Drugog ciklusa (magistarska) – za pozicije 1, 2, 3 i 4 (viši asistent)
 2. Diploma: Fakultetska diploma – za pozicije 1, 2 i 3, (asistent)
 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena na postdiplomskom studiju – za pozicije 1, 2, 3 i 4 (viši asistent)
 4. Uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju – 1, 2 i 3 (asistent)
 5. Dokaz o poznavanju stranog jezika – za pozicije 1, 2 i 3, (asistent)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. Uvjerenje o državljanstvu
 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu)

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor/reizbor u naučno nastavna (saradnička zvanja)”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender