KONKURS / NATJEČAJ za izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje asistent za predmet Sportska medicina

Konkurs_w

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Broj: 0601-763/14

Datum: 24.03.2014. godine

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik USK”, broj 8/09), člana 194. Statuta Univerziteta u Bihaću, i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-1673/2014 od 06.03.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje

 

 

  1. Izbor u naučno-nastavno (saradničko) zvanje asistent za predmet Sportska medicina na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport

 

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje asistenta su:

– Završen odgovarajuću univerzitetski stepen;

– Ostvarena najniža prosječna oscjena u toku studija od 8 (osam) ili 3,5 (tri i pol);

– Poznavanje jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa

 

Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Diploma: Fakultetska diploma
  2. Uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju
  3. Dokaz o poznavanju stranog jezika
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Uvjerenje o državljanstvu
  6. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko  fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

 

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem pošte preporučeno na adresu:

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za izbor u naučno -nastavno (saradničko) zvanje “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET

D e k a n

Prof. dr. sc. Nijaz Skender

 


Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 25.3.2014. godine.