Konkurs Ministarstva civilnih poslova BiH

8142_uis-ministarstvo-civilnih-poslova-bihMinistarstvo civilnih poslova BiH objavilo je konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu.

Svi zainteresirani obrasce mogu preuzeti sa web stranice www.mcp.gov.ba (link konkursi) odnosno entitetskih ministarstava nauke http://www.fmon.gov.ba/ i www.vladars.net.

Konkurs ostaje otvoren do 15.10.2013. godine.