Konkurs Bosna i Hercegovina – Crna Gora sufinansiranje boravaka i putovanja

downloadFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke nam je proslijedilo obavijest o objavljenom Konkursu za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između BiH i Crne Gore za 2016. i 2017. godinu.

Prijave projekata na konkurs se podnose na aplikacionim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici www.mcp.gov.ba (link konkursi), odnosno na web stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke www.fmon.gov.ba. Tekst konkursa možete pogledati ovdje.

Rok za dostavu prijava je 15. juni 2015. godine, a sve prijave treba dostaviti u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihacu najkasnije do ponedjeljka, 08. juna 2015. godine radi pregleda i ovjere pristigle dokumentacije i kako bi istu mogli poslati u Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke do datog roka.