Komunikacijske vještine – rezultati

Završni ispit iz predmeta Komunikacijske vještine položila je studentica Latić Sandra (PO). Upis ocjene: petak, 11.9.2015. u 10:00 sati.