Komunikacijske vještine – rezultati

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Komunikacijske vještine: KV_rezultati 2. kolokvija_10.6.2015