Komunikacijske vještine – rezultati

Komunikacijske vještine /  Pedagoška komunikacija – Rezultati popravnog kolokvija održanog 5.2.2015.

Baltić Amela 12 bodova

Baltić Amela 12 b

Hadžipašić Najo 12 b

Bajramović Emina 14 b

Kišmetović Elma 12 b

Mehmedović Sajra 0 b