Komunikacijske vještine – rezultati 2. kolokvija

Rezultati 2. kolokvija iz predmeta Komunikacijske vještine mogu se pogledati na sljedećem linku: REZULTATI 2 kolokvija

Potpune liste sa predispitnim bodovima se mogu pogledati na oglasnoj ploči zajedničkih predmeta.

Prijava polaganja popravnog kolokvija za studente koji imaju manje od 40 predispitnih bodova: 17.6.2014. u 13:00

Popravni kolokvij: 2.7.2014. u 10:00 sati.