JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać: Kolektivna članarina učenika

bibI ove godine, kao i do sada, naša institucija izlazi u susret Vašim učenicima omogućavajući popust članarine na godišnjem nivou u iznosu od 50%. Imajući razumijevanja za tešku ekonomsku situaciju, smatramo da će ovakva odluka naići na odobravanje svih korisnika naših usluga.

Stoga, molimo da razredne starješine u Vašoj školi naprave spisak učenika u svojim odjeljenjima koji žele imati članstvo u našoj biblioteci i sa istim dođu u naše prostorije, kako bi se na taj način učenicima omogućilo korištenje naših usluga na godišnjem nivou, a po cijeni od 6 KM po jednom učeniku. Mi smo se potrudili da obnovimo i obogatimo naš knjižni fond, pa se osim knjiga predviđenih planom i programom kao školska lektira mogu pronaći i najnoviji bestseleri naših i svjetskih autora, jer smo nastojali izaći u susret svim zahtjevima naših korisnika. Najmanji broj upisanih učenika po ovom kolektivnom osnovu je pet (5).

Na taj način pokušavamo ne samo omasoviti čitalačku publiku nego i pomoći Vašim učenicima i njihovim roditeljima da na lakši način dobiju godišnju članarinu u našoj instituciji, a koja im omogućava da koriste sav dijapazon naših usluga, od posuđivanja knjiga, korištenja čitaonice, Interneta, itd.

Za sve informacije se možete obratiti na tel. 037/222-025.

Svi uposleni u našoj biblioteci će biti na usluzi korisnicima i pokušati da na najbolji način udovolje njihovim zahtjevima.

Radno vrijeme biblioteke je: ponedjeljak-petak od 07.30h – 16.00h.

Direktor

mr.sci. Ratko Knežević