Javna odbrana doktorske disertacije

pfb-unbi-3

U skladu sa članom 107. Statuta Univerziteta u Bihaću, a u vezi sa članom 233. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 113. Zakona o visokom obrazovanju USK-a (“Sl. glasnik USK-a, broj 8/09) i odlukom Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-8868/2014 od 29.12.2014. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Oglašava
JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Kandidatkinja mr.sc. Alma Šehanović brani 6. februara 2015. godine (petak) u 12:00 sati, doktorsku disertaciju na temu “Nove strategije pri rješavanju zadataka iz teorije brojeva u nastavi matematike u osnovnim i srednjim školama”.

Odbrana doktorske disertacije održat će se na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću (Amfiteatar – I sprat), pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sljedećem sastavu:

1. Prof.dr. Karmelita Pjanić – Lipovača, predsjednica, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
2. Prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić, mentor, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
3. Prof.dr. Dževad Burgić, član, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Doktorska disertacija stavljena je na uvid javnosti u rektoratu Univerziteta u Bihaću i biblioteci Pedagoškog fakulteta.

dekan
Dr.sc. Nijaz Skender
redovni profesor